பி.எட் 2-ம் ஆண்டு பட்டப்படிப்புக்கு விண்ணப்பிக்க காலக்கெடு நீட்டிப்பு

பி.எட் 2-ம் ஆண்டு பட்டப்படிப்புக்கு விண்ணப்பிக்க காலக்கெடு நீட்டிப்பு

புதுவை கூட்டுறவு கல்வியியல் கல்லூரியில் பி.எட் 2-ம் ஆண்டு பட்டப்படிப்புக்கு விண்ணப்பிக்க காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
18 Aug 2023 5:01 PM GMT