தேனியில் 6 மையங்களில் குரூப்-7 தேர்வு:  48 சதவீதம் பேர் எழுத வரவில்லை

தேனியில் 6 மையங்களில் குரூப்-7 தேர்வு: 48 சதவீதம் பேர் எழுத வரவில்லை

தேனியில் 6 மையங்களில் டி.என்.பி.எஸ்.சி. குரூப்-7 தேர்வு நடந்தது. தேர்வு எழுத அனுமதி பெற்றவர்களில் 48 சதவீதம் பேர் தேர்வு எழுத வரவில்லை
10 Sep 2022 4:30 PM GMT