சுருளகோடு பகுதியில் 50 மி.மீ. மழை பதிவு

சுருளகோடு பகுதியில் 50 மி.மீ. மழை பதிவு

குமரி மாவட்டத்தில் மழை பெய்தது. அதிகபட்சமாக சுருளகோடு பகுதியில் 50 மில்லி மீட்டர் பதிவாகி உள்ளது.
29 May 2022 6:02 PM GMT