பனை மரம் சாய்ந்து விழுந்து வீடு, கடை சேதம்

பனை மரம் சாய்ந்து விழுந்து வீடு, கடை சேதம்

பாகூரில் பனைமரம் சாய்ந்து விழுந்து வீடு, கடை சேதமடைந்தது. அதிர்ஷ்டவசமாக தாய், மகன் உயிர் தப்பினர்.
5 Jun 2023 6:06 PM GMT
பனை மரம் சாய்ந்து விழுந்து வீடு, கடை சேதம்

பனை மரம் சாய்ந்து விழுந்து வீடு, கடை சேதம்

பாகூரில் பனைமரம் சாய்ந்து விழுந்து வீடு, கடை சேதமடைந்தது. அதிர்ஷ்டவசமாக தாய், மகன் உயிர் தப்பினர்.
5 Jun 2023 4:02 PM GMT