கோடையில் அணிவதற்கு ஏற்ற குட்டி காதணிகள்

கோடையில் அணிவதற்கு ஏற்ற குட்டி காதணிகள்

நட்சத்திரம், இலை, பிறை நிலா, வண்ணத்துப்பூச்சி, பொன் வண்டு, பூக்கள், முக்கோணம், பழங்கள், இயற்கைக் காட்சிகள் மற்றும் இதய வடிவில் இருக்கும் ‘டைனி காதணிகள்’ தினசரி உபயோகத்துக்கும் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்படுகின்றன.
2 April 2023 1:30 AM GMT
அழகு மிளிரும் ரத்தினக்கல் நகைகள்

அழகு மிளிரும் ரத்தினக்கல் நகைகள்

தினசரி பயன்படுத்தும் நகைகள் தொடங்கி, மணப்பெண் நகைகள் வரை அனைத்து நிகழ்வுகளுக்கும் பொருந்தும் வகையில் ரத்தினக்கல் நகைகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
26 March 2023 1:30 AM GMT
ஆடை அணிகலன்களை அழகாய் அடுக்க - கிளோசெட்

ஆடை அணிகலன்களை அழகாய் அடுக்க - கிளோசெட்

இன்றைய உலகில் ஒரு வீட்டில் இருக்கும் எல்லோருமே, அதாவது கணவன் மனைவி குழந்தைகள் என்று அனைவருமே, வெளியில் செல்பவராகவே இருக்கின்றனர். கணவன் மனைவி இருவரும்...
25 March 2023 9:59 AM GMT
கூல் லுக் தரும் பீச் ஜூவல்லரி

கூல் லுக் தரும் 'பீச் ஜூவல்லரி'

கோடை விடுமுறையை நினைவுபடுத்தும் வானம் மற்றும் கடலின் வண்ணங்கள், மின்னல், நட்சத்திரங்கள், பூக்கள், சிப்பிகள், முத்துக்கள், பாசிகள் மற்றும் கடல் சார்ந்த அலங்காரப் பொருட்கள் கொண்டு பிரத்யேகமாக ‘பீச் நகைகள்’ வடிவமைக்கப்படுகின்றன.
19 March 2023 1:30 AM GMT
மனதை மயக்கும் மீனாகரி நகைகள்

மனதை மயக்கும் மீனாகரி நகைகள்

‘மீனாகரி’ நகைகளில் மயில், மலர்கள், பைஸ்லி முறுக்குகள், தெய்வ உருவங்கள், இலைகள், மீன் மற்றும் முகலாய கட்டிடக்கலை வடிவங்கள் போன்றவையே பெருமளவில் இடம்பெறுகின்றன.
12 March 2023 1:30 AM GMT
எலும்புகளை செதுக்கி தயாரிக்கப்படும் நகைகள்

எலும்புகளை செதுக்கி தயாரிக்கப்படும் நகைகள்

பல்வேறு வகையான கருவிகளைக் கொண்டு எலும்புகளை செதுக்கி நகைகள் தயாரிக்கிறார்கள். இவ்வாறு காதணிகள், நெக்லஸ், வளையல், பிரேஸ்லெட், ஹேர் கிளிப், ஹேர் பின் போன்ற பலவகையான அணிகலன்கள் வடிவமைக்கப்படுகின்றன.
5 March 2023 1:30 AM GMT
ஜீன்ஸ் நகைகள்

ஜீன்ஸ் நகைகள்

‘ஜீன்ஸ்’ நகைகள் தனித்துவமானவை. ஜீன்ஸ் வகை துணிகளை கொண்டு கம்மல், நெக்லஸ், பிரேஸ்லெட் என விதவிதமாக அணிகலன்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
29 Jan 2023 1:30 AM GMT