இங்கிலாந்து மன்னர் சார்லஸ் ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி

இங்கிலாந்து மன்னர் சார்லஸ் ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி

இங்கிலாந்து மன்னர் சார்லஸ் ஆஸ்பத்திரியில் எத்தனை நாட்கள் இருப்பார் என்ற தகவல்கள் வெளியாகவில்லை.
26 Jan 2024 9:28 PM GMT
ஈ.வி.கே.எஸ். இளங்கோவனுக்கு நெஞ்சுவலி - ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி

ஈ.வி.கே.எஸ். இளங்கோவனுக்கு நெஞ்சுவலி - ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி

நெஞ்சுவலி காரணமாக ஈ.வி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு டாக்டர்கள் குழுவினர் சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர்.
15 March 2023 4:45 PM GMT