ஏழைகளின் அட்சய பாத்திரமான அம்மா உணவகங்கள் அழியாமல் பாதுகாக்க வேண்டும்; பொதுமக்கள்-சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தல்

ஏழைகளின் அட்சய பாத்திரமான அம்மா உணவகங்கள் அழியாமல் பாதுகாக்க வேண்டும்; பொதுமக்கள்-சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தல்

ஏழைகளின் அட்சய பாத்திரமான அம்மா உணவகங்களை அழியாமல் பாதுகாக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தி வருகிறார்கள்.
20 Sep 2022 12:40 PM GMT