மாற்றியோசித்து வெற்றி கண்ட அம்சவேணி

மாற்றியோசித்து வெற்றி கண்ட அம்சவேணி

பள்ளிப்படிப்பு முடிந்தபிறகு, பெற்றோர் எனக்கு திருமணம் செய்து வைத்தனர். அதன்பிறகு குடும்பம், மாடு, விவசாயம் என்று வாழ்க்கை நகரத் தொடங்கியது. தற்போது 12 மாடுகளை வளர்த்து வருகிறேன். அவற்றை மேய்ச்சலுக்கு அழைத்துச்சென்று, பராமரித்து, பால் கறந்து கூட்டுறவுச் சங்கத்தில் விற்றுவந்தேன்.
26 Jun 2022 1:30 AM GMT