மக்கள் சுயநலத்திற்காக இயற்கையை நாசப்படுத்த கூடாது; மந்திரி ஆனந்த்சிங் பேச்சு

மக்கள் சுயநலத்திற்காக இயற்கையை நாசப்படுத்த கூடாது; மந்திரி ஆனந்த்சிங் பேச்சு

மக்கள் சுயநலத்திற்காக இயற்கையை நாசப்படுத்த கூடாது என்று சுற்றுச்சூழல் துறை மந்திரி ஆனந்த்சிங் கூறினார்.
5 Jun 2022 9:27 PM GMT