ஆரணியில் பேரூராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள்

ஆரணியில் பேரூராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள்

ஆரணி பேரூராட்சி அலுவலகத்தை பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து பொதுமக்கள் முற்றுகையிட்டனர்.
16 Oct 2022 9:03 AM GMT
குப்பை வரியை குறைத்து வசூலிக்க வலியுறுத்தி ஆரணி பேரூராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு வியாபாரிகள் போராட்டம்

குப்பை வரியை குறைத்து வசூலிக்க வலியுறுத்தி ஆரணி பேரூராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு வியாபாரிகள் போராட்டம்

குப்பை வரியை குறைத்து வசூலிக்க வலியுறுத்தி ஆரணி பேரூராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு வியாபாரிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
30 Aug 2022 8:58 AM GMT