உண்மையான நோன்பு நாள்

உண்மையான நோன்பு நாள்

மனிதன் கடவுளிடமிருந்து நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள நோன்பு நாளை ஏற்படுத்தினான். ஆனால் இந்த நாற்பது நாள் நோன்பு வித்தியாசமானது. ‘புனித வெள்ளி’ வருவதற்கு நாற்பது நாளுக்கு முன் நோன்பு ஆரம்பித்துவிடுவார்கள்.
4 April 2023 9:17 AM GMT
சாம்பல் புதன்கிழமையையொட்டிகிறிஸ்தவ தேவாலயங்களில் சிறப்பு பிரார்த்தனை

சாம்பல் புதன்கிழமையையொட்டிகிறிஸ்தவ தேவாலயங்களில் சிறப்பு பிரார்த்தனை

சாம்பல் புதன்கிழமையையொட்டி கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களில் நேற்று சிறப்பு பிரார்த்தனை நடைபெற்றது. இதில் திரளான கிறிஸ்தவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
22 Feb 2023 6:45 PM GMT
கிறிஸ்தவர்களின் புனித நாளான சாம்பல் புதன் என்றால் என்ன...? தெரிந்து கொள்வோம்...

கிறிஸ்தவர்களின் புனித நாளான சாம்பல் புதன் என்றால் என்ன...? தெரிந்து கொள்வோம்...

கிறிஸ்தவர்கள் கொண்டாட கூடிய சாம்பல் புதன் தினம் புனித நாளாக கடைப்பிடிக்கப்படுவது பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.
22 Feb 2023 1:21 PM GMT