ஆசிய குத்துச்சண்டை: இந்திய வீரர் ஷிவ தபாவுக்கு வெள்ளிப்பதக்கம்

ஆசிய குத்துச்சண்டை: இந்திய வீரர் ஷிவ தபாவுக்கு வெள்ளிப்பதக்கம்

ஆசிய குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்திய வீரர் ஷிவ தபாவுக்கு வெள்ளிப்பதக்கம் கிடைத்தது.
12 Nov 2022 7:42 PM GMT
ஆசிய குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப்: தங்கப் பதக்கம் வென்றார் லவ்லினா

ஆசிய குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப்: தங்கப் பதக்கம் வென்றார் லவ்லினா

ஆசிய குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் மகளிர் பிரிவில் இந்தியா 4 தங்கம் உட்பட 7 பதக்கங்களை வென்றுள்ளது.
11 Nov 2022 3:42 PM GMT
ஆசிய குத்துச்சண்டை சாம்பியன்யன்ஷிப்: 12 பதக்கங்களை உறுதி செய்த இந்தியா

ஆசிய குத்துச்சண்டை சாம்பியன்யன்ஷிப்: 12 பதக்கங்களை உறுதி செய்த இந்தியா

ஆசிய குத்துச்சண்டை சாம்பியன்யன்ஷிப்பில் இந்தியாவுக்கு 12 பதக்கங்கள் உறுதியாகிவிட்டன.
8 Nov 2022 2:42 PM GMT
ஆசிய குத்துச்சண்டை சாம்பியன்யன்ஷிப்: பதக்கத்தை உறுதி செய்தார் இந்திய வீரர் சுமித்

ஆசிய குத்துச்சண்டை சாம்பியன்யன்ஷிப்: பதக்கத்தை உறுதி செய்தார் இந்திய வீரர் சுமித்

கால்இறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர் சுமித், தாய்லாந்தின் போர்வோர்னை எதிர்கொண்டார்.
7 Nov 2022 7:03 PM GMT