காமன்வெல்த் போட்டி: 3 ஆயிரம் மீட்டர் தடை தாண்டும் ஓட்டத்தில் இந்தியாவுக்கு வெள்ளி..!

காமன்வெல்த் போட்டி: 3 ஆயிரம் மீட்டர் தடை தாண்டும் ஓட்டத்தில் இந்தியாவுக்கு வெள்ளி..!

காமன்வெல்த் போட்டியில் 3 ஆயிரம் மீட்டர் தடை தாண்டும் ஓட்டத்தில் இந்திய வீரர் அவினாஷ் முகுந்த் வெள்ளி வென்றுள்ளார்.
6 Aug 2022 12:05 PM GMT