நீண்ட முடி, தாடியுடன் வைரலாகும் தனுசின் தோற்றம்

நீண்ட முடி, தாடியுடன் வைரலாகும் தனுசின் தோற்றம்

தனுஷ் மும்பைக்கு நீண்ட தாடி, மீசை, தலைமுடி, கூலிங் கிளாஸ் சகிதம் வித்தியாசமான தோற்றத்தில் சென்றுள்ளார். ஏற்கனவே அந்த்ராங்கி ரே, ஷமிதாப் ஆகிய இந்தி...
31 May 2023 2:00 AM GMT
  • chat