கருப்பு பட்டை அணிந்து பணிபுரிந்த ஆசிரியர்கள்

கருப்பு பட்டை அணிந்து பணிபுரிந்த ஆசிரியர்கள்

தூத்துக்குடியில் ஆசிரியர்கள் மீதான தாக்குதலை கண்டித்து கருப்பு பட்டை அணிந்து ஆசிரியர்கள் பணிபுரிந்தனர்.
23 March 2023 7:28 PM GMT