அதானியின் சொத்துகள் இரண்டரை ஆண்டுகளில் உயர்ந்தது எப்படி? மல்லிகார்ஜூன கார்கே கேள்வி

அதானியின் சொத்துகள் இரண்டரை ஆண்டுகளில் உயர்ந்தது எப்படி? மல்லிகார்ஜூன கார்கே கேள்வி

தொழிலதிபர் அதானியின் சொத்துகள் இரண்டரை ஆண்டுகளில் உயர்ந்தது எப்படி? என எங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் என மல்லிகார்ஜூன கார்கே கூறியுள்ளார்.
15 March 2023 2:03 PM GMT