கன்றுக்குட்டியை கடித்துக்கொன்ற சிறுத்தை

கன்றுக்குட்டியை கடித்துக்கொன்ற சிறுத்தை

தேன்கனிக்கோட்டையில் கன்றுகுட்டியை கடித்துக்கொன்ற சிறுத்தை தப்பி சென்றது.
26 Aug 2022 7:00 PM GMT