கோவை பார்வையாளர்களை கவர்ந்த நாய்கள் மற்றும் பூனைகள் கண்காட்சி

கோவை பார்வையாளர்களை கவர்ந்த நாய்கள் மற்றும் பூனைகள் கண்காட்சி

காவல்துறையின் நாய்ப்படையில் உள்ள மோப்ப நாய்களும் கண்காட்சியில் பங்கேற்றன.
5 Jun 2022 3:04 PM GMT