சி.பி.எஸ்.சி. 10-ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு

சி.பி.எஸ்.சி. 10-ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு

சி.பி.எஸ்.சி. 10-ம் வகுப்பு தேர்வில் 94.40 சதவீத மாணவ-மாணவிகள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.
22 July 2022 9:09 AM GMT