67 ஆபாச இணையதளங்களை முடக்குவதற்கு மத்திய அரசு உத்தரவு

67 ஆபாச இணையதளங்களை முடக்குவதற்கு மத்திய அரசு உத்தரவு

67 ஆபாச இணைய தளங்களை முடக்குமாறு இணையதள நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது
29 Sep 2022 5:28 PM GMT