தேவதுர்க்கை அம்மன் கோவிலில் சண்டி யாகம்

தேவதுர்க்கை அம்மன் கோவிலில் சண்டி யாகம்

கீழ்வேளூர் அருகே தேவதுர்க்கை அம்மன் கோவிலில் சண்டி யாகம்
24 Oct 2023 6:45 PM GMT
பிரத்தியங்கிரா தேவிக்கு மிளகாய் சண்டி யாகம்

பிரத்தியங்கிரா தேவிக்கு மிளகாய் சண்டி யாகம்

ஆனி மாத அமாவாசையையொட்டி பிரத்தியங்கிரா தேவிக்கு மிளகாய் சண்டி யாகம் நடைபெற்றது.
17 Jun 2023 6:30 PM GMT
கோவிலில் சண்டி யாகம்

கோவிலில் சண்டி யாகம்

கோவிலில் சண்டி யாகம் நடந்தது.
21 Jan 2023 7:08 PM GMT
ஆடி அமாவாசையையொட்டி சாமுண்டீஸ்வரி அம்மன் கோவிலில் சண்டி யாகம்

ஆடி அமாவாசையையொட்டி சாமுண்டீஸ்வரி அம்மன் கோவிலில் சண்டி யாகம்

ஆடி அமாவாசையையொட்டி சாமுண்டீஸ்வரி அம்மன் கோவிலில் சண்டி யாகம் நடைபெற்றது.
28 July 2022 6:09 PM GMT