போலீஸ் உடையில் தியேட்டர் மேலாளரை மிரட்டிய கல்லூரி மாணவர்

போலீஸ் உடையில் தியேட்டர் மேலாளரை மிரட்டிய கல்லூரி மாணவர்

போலீஸ் உடையில் சினிமா தியேட்டர் மேலாளரை மிரட்டிய கல்லூரி மாணவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
23 Sep 2022 9:35 AM GMT