12-ம் வகுப்பு ஐ.எஸ்.சி. தேர்வில் இந்திய அளவில் மான்யா குப்தா முதலிடம்

12-ம் வகுப்பு ஐ.எஸ்.சி. தேர்வில் இந்திய அளவில் மான்யா குப்தா முதலிடம்

12-ம் வகுப்பு ஐ.எஸ்.சி. தேர்வில் இந்திய அளவில் மான்யா குப்தா என்ற மாணவி முதலிடம் பெற்றுள்ளார்.
14 May 2023 3:36 PM GMT