ராக்கர்ஸ் 255 நெக்பேண்ட்

ராக்கர்ஸ் 255 நெக்பேண்ட்

ஆடியோ சாதனங்களைத் தயாரிக்கும் போட் நிறுவனம் ராக்கர்ஸ் 255 என்ற பெயரில் நெக்பேண்டை அறிமுகம் செய்துள்ளது.
8 Jun 2023 4:17 PM GMT