விழுப்புரம் நகராட்சியில்வரிவசூல் செய்வது தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டம்பொதுமக்கள் உடனடியாக செலுத்த ஆணையர் வேண்டுகோள்

விழுப்புரம் நகராட்சியில்வரிவசூல் செய்வது தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டம்பொதுமக்கள் உடனடியாக செலுத்த ஆணையர் வேண்டுகோள்

விழுப்புரம் நகராட்சியில் வரிவசூல் செய்வது தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. வரிகளை உடனடியாக செலுத்தும் படி ஆணையர் பொதுமக்களுக்கு வேண்டுகோள்விடுத்துள்ளார்.
13 Feb 2023 6:45 PM GMT