காங்கிரஸ் கட்சியினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

காங்கிரஸ் கட்சியினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

படவேட்டில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
19 Jun 2022 1:16 PM GMT
காங்கிரஸ் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம்

காங்கிரஸ் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம்

தேனி என்.ஆர்.டி. நகரில் உள்ள வருமான வரி அலுவலகம் முன்பு தேனி மாவட்ட காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
17 Jun 2022 1:24 PM GMT