கொரோனா வழிகாட்டுதல்களின்படி சர்வதேச பயணிகளுக்கான பரிசோதனை நடைமுறைகளை மாற்றியமைக்க வேண்டும்; விமான நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவு

கொரோனா வழிகாட்டுதல்களின்படி சர்வதேச பயணிகளுக்கான பரிசோதனை நடைமுறைகளை மாற்றியமைக்க வேண்டும்; விமான நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவு

திருத்தப்பட்ட கொரோனா வழிகாட்டுதல்களின்படி சர்வதேச பயணிகளுக்கான பரிசோதனை நடைமுறைகளை மாற்றியமைக்க வேண்டுமென விமான நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
30 Dec 2022 5:46 PM GMT