அக்கரைப்பட்டியில்   ரூ.80 லட்சத்திற்கு பருத்தி ஏலம்

அக்கரைப்பட்டியில் ரூ.80 லட்சத்திற்கு பருத்தி ஏலம்

அக்கரைப்பட்டியில் ரூ.80 லட்சத்திற்கு பருத்தி ஏலம்
18 July 2022 1:10 PM GMT
ராசிபுரத்தில்  ரூ.1.20 கோடிக்கு பருத்தி ஏலம்

ராசிபுரத்தில் ரூ.1.20 கோடிக்கு பருத்தி ஏலம்

ராசிபுரத்தில் நேற்று ரூ.1 கோடியே 20 லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம் போனது.
14 July 2022 4:06 PM GMT
நாமக்கல்லில்  ரூ.1 கோடியே 35 லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம்

நாமக்கல்லில் ரூ.1 கோடியே 35 லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம்

நாமக்கல்லில் நேற்று 4,600 மூட்டை பருத்தி ரூ.1 கோடியே 35 லட்சத்துக்கு ஏலம் போனது.
12 July 2022 4:38 PM GMT
நாமக்கல்லில்  ரூ.1.40 கோடிக்கு பருத்தி ஏலம்

நாமக்கல்லில் ரூ.1.40 கோடிக்கு பருத்தி ஏலம்

நாமக்கல்லில் நேற்று 4,300 மூட்டை பருத்தி ரூ.1 கோடியே 40 லட்சத்துக்கு ஏலம் போனது.
28 Jun 2022 2:04 PM GMT
ராசிபுரத்தில்   ரூ.65 லட்சத்திற்கு பருத்தி ஏலம்

ராசிபுரத்தில் ரூ.65 லட்சத்திற்கு பருத்தி ஏலம்

ராசிபுரத்தில் 1,855 மூட்டை பருத்தி ரூ.65 லட்சத்திற்கு ஏலம் போனது.
23 Jun 2022 5:12 PM GMT
ராசிபுரத்தில்  ரூ.28 லட்சத்திற்கு பருத்தி ஏலம்

ராசிபுரத்தில் ரூ.28 லட்சத்திற்கு பருத்தி ஏலம்

ராசிபுரத்தில் 722 பருத்தி மூட்டைகள் ரூ.28 லட்சத்திற்கு ஏலம் போனது.
16 Jun 2022 1:43 PM GMT
நாமக்கல்லில்  ரூ.1 கோடிக்கு பருத்தி ஏலம்

நாமக்கல்லில் ரூ.1 கோடிக்கு பருத்தி ஏலம்

நாமக்கல்லில் நேற்று 3,350 மூட்டை பருத்தி ரூ.1 கோடிக்கு ஏலம் போனது.
14 Jun 2022 1:21 PM GMT
நாமக்கல்லில்  ரூ.90 லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம்

நாமக்கல்லில் ரூ.90 லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம்

நாமக்கல்லில் நேற்று 2,650 மூட்டை பருத்தி ரூ.90 லட்சத்துக்கு ஏலம் போனது.
7 Jun 2022 3:42 PM GMT