ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்கும் காளைகள், மாடுபிடி வீரர்களுக்கு காப்பீடு - அமைச்சர் ரகுபதி தகவல்

ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்கும் காளைகள், மாடுபிடி வீரர்களுக்கு காப்பீடு - அமைச்சர் ரகுபதி தகவல்

ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்கும் காளைகள், மாடுபிடி வீரர்களுக்கு காப்பீடு செய்வது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும் என தமிழக அமைச்சர் ரகுபதி கூறியுள்ளார்.
3 Jan 2023 4:02 PM GMT