சட்டசபை வளாகத்தில் மரக்கிளைகள் வெட்டி அகற்றம்

சட்டசபை வளாகத்தில் மரக்கிளைகள் வெட்டி அகற்றம்

புதுவை சட்டசபை வளாகத்தில் மரக்கிளைகள் வெட்டி அகற்றப்பட்டது.
11 May 2023 5:01 PM GMT