சுற்றுச்சூழல் தின விழா

சுற்றுச்சூழல் தின விழா

மடுகரையில் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் சுற்றுச்சூழல் தினம் கொண்டாடப்பட்டது.
11 July 2023 4:42 PM GMT