வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து சேலத்துக்கு வந்த 78 பேருக்கு

வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து சேலத்துக்கு வந்த 78 பேருக்கு

வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து சேலத்துக்கு வந்த 78 பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டது.
21 July 2022 7:09 PM GMT