சேலம் மத்திய சிறைக்கு புத்தகங்களை இலவசமாக தாருங்கள்

சேலம் மத்திய சிறைக்கு புத்தகங்களை இலவசமாக தாருங்கள்

சேலம் மத்திய சிறையில் கைதிகள் படிப்பதற்காக நூலகம் உள்ளது. இந்த நூலகத்துக்கு புத்தகங்கள் இலவசமாக பெறுவதற்காக அஸ்தம்பட்டி ரவுண்டானா அருகே உள்ள...
9 Feb 2023 7:30 PM GMT