கட்டளை மாரியம்மன் கோவில் அருகே சேதம் அடைந்த நிலையில் உள்ள பெண்கள் உடை மாற்றும் அறை

கட்டளை மாரியம்மன் கோவில் அருகே சேதம் அடைந்த நிலையில் உள்ள பெண்கள் உடை மாற்றும் அறை

கட்டளை மாரியம்மன் கோவில் அருகே சேதம் அடைந்த நிலையில் உள்ள பெண்கள் உடை மாற்றும் அறை சீரமைக்கப்படுவது எப்போது என்பது அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
23 Sep 2022 6:55 PM GMT