பறக்கை அருகே கடன் தொல்லையால்              டிரைவர் தூக்கு போட்டு தற்கொலை

பறக்கை அருகே கடன் தொல்லையால் டிரைவர் தூக்கு போட்டு தற்கொலை

பறக்கை அருகே கடன் தொல்லையால் டிரைவர் தூக்கு போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
18 March 2023 3:46 PM GMT