குப்பை கொட்டும் இடமாக மாறிய அலையாத்தி காடுகள்

குப்பை கொட்டும் இடமாக மாறிய அலையாத்தி காடுகள்

குப்பைகள் கொட்டும் இடமாக அலையாத்தி காடுகள் மாறி வருவதால் வெளிநாட்டு பறவைகள் படையெடுப்புக்கு இடையூறு ஏற்பட்டுள்ளது.
29 July 2023 3:39 PM GMT
சென்னை மாநகராட்சியின் 15 மண்டலங்களில் கட்டிட கழிவுகளை கொட்ட தனி இடம் ஒதுக்கீடு

சென்னை மாநகராட்சியின் 15 மண்டலங்களில் கட்டிட கழிவுகளை கொட்ட தனி இடம் ஒதுக்கீடு

குறைந்த அளவில் உருவாக்கப்படும் கட்டிடக் கழிவுகளை கொட்ட 15 மண்டலங்களில் 15 இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
22 July 2022 9:50 AM GMT