முதியவர் தற்கொலை

முதியவர் தற்கொலை

புதுச்சேரி தவளக்குப்பம் அருகே விபத்தினால் ஏற்பட்ட காயத்தால் மனமுடைந்த முதியவர் துாக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
11 Feb 2023 5:32 PM GMT
முதியவர் தற்கொலை

முதியவர் தற்கொலை

முதியவர் விஷம்குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
19 Jan 2023 9:39 PM GMT
முதியவர் தற்கொலை

முதியவர் தற்கொலை

முதியவர் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
21 Dec 2022 6:45 PM GMT
முதியவர் தற்கொலை

முதியவர் தற்கொலை

முதியவர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
1 Aug 2022 9:09 PM GMT
முதியவர் தற்கொலை

முதியவர் தற்கொலை

திண்டுக்கல்லில் முதியவர் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
23 July 2022 5:08 PM GMT
முதியவர் தற்கொலை

முதியவர் தற்கொலை

விஷம் குடித்து முதியவர் தற்கொலை
7 July 2022 8:37 PM GMT
முதியவர் விஷம் குடித்து தற்கொலை

முதியவர் விஷம் குடித்து தற்கொலை

முதியவர் விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார்
28 Jun 2022 5:14 PM GMT
முதியவர் தற்கொலை

முதியவர் தற்கொலை

முதியவர் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
23 Jun 2022 6:24 PM GMT
முதியவர் தற்கொலை

முதியவர் தற்கொலை

தேன்கனிக்கோட்டை அருகே முதியவர் தற்கொலை தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
2 Jun 2022 4:05 PM GMT
முதியவர் தற்கொலை

முதியவர் தற்கொலை

முதியவர் விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
27 May 2022 1:28 PM GMT