எவ்ரிதிங் எவ்ரிவேர் ஆல் அட் ஒன்ஸ் ஆங்கிலப்படத்துக்கு 7 ஆஸ்கார் விருது

'எவ்ரிதிங் எவ்ரிவேர் ஆல் அட் ஒன்ஸ்' ஆங்கிலப்படத்துக்கு 7 ஆஸ்கார் விருது

அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற 95-வது ஆஸ்கார் விருது வழங்கும் விழாவில் ‘எவ்ரிதிங் எவ்ரிவேர் ஆல் அட் ஒன்ஸ்' என்ற ஆங்கிலப்படம் 7 ஆஸ்கார் விருதுகளை தட்டிச்சென்றது.
13 March 2023 11:13 PM GMT