பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் பதிவு செய்யுங்கள்  விவசாயிகளுக்கு கலெக்டர் வேண்டுகோள்

பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் பதிவு செய்யுங்கள் விவசாயிகளுக்கு கலெக்டர் வேண்டுகோள்

பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் விவசாயிகள் பதிவு செய்யுங்கள் என விவசாயிகளுக்கு கலெக்டர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
26 Sep 2022 6:45 PM GMT