2-ம் போக சாகுபடி செய்ய விவசாயிகள் திட்டம்

2-ம் போக சாகுபடி செய்ய விவசாயிகள் திட்டம்

ராமநாதபுரம் பெரிய கண்மாயில் 5 அடி தண்ணீர் உள்ளதால் அதனை பயன்படுத்தி 2-ம் போக சாகுபடி செய்ய விவசாயிகள் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
10 Feb 2023 6:45 PM GMT