தோட்டத்தில் நின்ற சந்தன மரம் வெட்டி கடத்தல்

தோட்டத்தில் நின்ற சந்தன மரம் வெட்டி கடத்தல்

எச்.டி.கோட்டை தாலுகாவில் தோட்டத்தில் நின்ற சந்தன மரத்தை மா்மநபா்கள் வெட்டி கடத்தல் சென்றனர்.
19 Sep 2023 6:45 PM GMT