காலியாக உள்ள பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும்

காலியாக உள்ள பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும்

காலியாக உள்ள பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு உடற்கல்வி ஆசிரியர் மற்றும் உடற்கல்வி இயக்குனர் சங்க மாநில பொதுக்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
25 Sep 2022 12:16 PM GMT