உயர் தொழில் நுட்ப சாகுபடியை பின்பற்றி குறைந்த அளவு நீரில் அதிக மகசூல் பெறும் பயிர்களை பயிரிட வேண்டும் விவசாயிகளுக்கு நீர்வள திட்ட இயக்குனர் அறிவுரை

உயர் தொழில் நுட்ப சாகுபடியை பின்பற்றி குறைந்த அளவு நீரில் அதிக மகசூல் பெறும் பயிர்களை பயிரிட வேண்டும் விவசாயிகளுக்கு நீர்வள திட்ட இயக்குனர் அறிவுரை

உயர் தொழில் நுட்ப சாகுபடியை பின்பற்றி குறைந்த அளவு நீரில் அதிக மகசூல் பெறும் பயிர்களை பயிரிட வேண்டும் என விவசாயிகளுக்கு நீர்வள திட்ட இயக்குனர் அறிவுரை வழங்கி உள்ளார்.
5 May 2023 6:45 PM GMT