ரேலியா அணை முழு கொள்ளளவை எட்டியது

ரேலியா அணை முழு கொள்ளளவை எட்டியது

குன்னூர் நகர மக்களின் குடிநீர் ஆதாரமான ரேலியா அணை முழு கொள்ளளவை எட்டியது.
30 Sep 2023 8:45 PM GMT
நீர்வரத்து அதிகரித்ததால் - பூண்டி ஏரி முழுவதும் நிரம்பியது

நீர்வரத்து அதிகரித்ததால் - பூண்டி ஏரி முழுவதும் நிரம்பியது

பூண்டி ஏரி அதன் முழு கொள்ளளவை எட்டிய நிலையில் கடல் போல் காட்சி அளிக்கிறது.
1 Jan 2023 8:06 AM GMT
தொடர் மழையால் பூண்டி ஏரி முழு கொள்ளளவை எட்டியது

தொடர் மழையால் பூண்டி ஏரி முழு கொள்ளளவை எட்டியது

தொடர் கனமழையால் பூண்டி ஏரி முழு கொள்ளளவை எட்டியது.
17 Dec 2022 4:46 AM GMT