10-ம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு பணி

10-ம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு பணி

எய்ம்ஸ் சார்பில் போபாலில் உள்ள மருத்துவ மையத்தில் பல்வேறு பணி பிரிவுகளில் 233 பணி இடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன.
16 Oct 2023 11:47 AM GMT