நடப்பு நிதி ஆண்டின் முதலாவது காலாண்டில் இந்திய பொருளாதாரம் 13.5 சதவீதம் வளர்ச்சி

நடப்பு நிதி ஆண்டின் முதலாவது காலாண்டில் இந்திய பொருளாதாரம் 13.5 சதவீதம் வளர்ச்சி

நடப்பு நிதி ஆண்டின் முதலாவது காலாண்டில் இந்திய பொருளாதாரம் 13.5 சதவீதம் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது.
31 Aug 2022 6:55 PM GMT
வளர்ச்சியை மேம்படுத்த சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு அதிக வாய்ப்புகள்

வளர்ச்சியை மேம்படுத்த சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு அதிக வாய்ப்புகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் தொழில் வளர்ச்சியை மேம்படுத்த சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதாக கலெக்டர் ஷ்ரவன்குமார் தெரிவித்தார்
24 Aug 2022 5:31 PM GMT