இந்தியா- இலங்கை இடையே விரைவில் தொடங்கவிருக்கும் கப்பல் சேவை..

இந்தியா- இலங்கை இடையே விரைவில் தொடங்கவிருக்கும் கப்பல் சேவை..

இலங்கை, இந்தியா இடையே போக்குவரத்து வசதியை மேற்கொள்ள அந்நாட்டு அரசு, கப்பல் சேவை திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது.
13 April 2023 1:07 PM GMT