இந்திய பாதுகாப்பு மந்திரி ராஜ்நாத் சிங்குக்கு வெள்ளை குதிரை பரிசளித்த மங்கோலிய அதிபர்

இந்திய பாதுகாப்பு மந்திரி ராஜ்நாத் சிங்குக்கு வெள்ளை குதிரை பரிசளித்த மங்கோலிய அதிபர்

இந்திய பாதுகாப்பு மந்திரி ராஜ்நாத் சிங்குக்கு வெள்ளை குதிரை ஒன்றை மங்கோலிய அதிபர் பரிசளித்து உள்ளார்.
7 Sep 2022 5:21 PM GMT