ஏப்ரல் மாதம் கூட்டுறவு சங்க தேர்தலை சுதந்திரமாகவும், நியாயமாகவும் நடத்த அறிவுறுத்தல்

ஏப்ரல் மாதம் கூட்டுறவு சங்க தேர்தலை சுதந்திரமாகவும், நியாயமாகவும் நடத்த அறிவுறுத்தல்

ஏப்ரல் மாதம் கூட்டுறவு சங்க தேர்தலை சுதந்திரமாகவும், நியாயமாகவும் நடத்த அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
19 Jan 2023 8:09 PM GMT
மக்காச்சோள பயிரில் படைப்புழு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த வழிமுறைகள்

மக்காச்சோள பயிரில் படைப்புழு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த வழிமுறைகள்

மக்காச்சோள பயிரில் படைப்புழு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த மேற்கொள்ள வேண்டிய வழிமுறைகள் குறித்து விவசாயிகளுக்கு வேளாண் அதிகாரி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
25 Sep 2022 6:45 PM GMT
விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை சமுதாய நல்லிணக்கத்துடன் கொண்டாட அறிவுறுத்தல்

விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை சமுதாய நல்லிணக்கத்துடன் கொண்டாட அறிவுறுத்தல்

விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை சமுதாய நல்லிணக்கத்துடன் கொண்டாட அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
29 Aug 2022 6:42 PM GMT