சீனாவின் ராணுவ நடவடிக்கையால் பாதுகாப்பு செலவுகளை அதிகரிக்க நியூசிலாந்து திட்டம்

சீனாவின் ராணுவ நடவடிக்கையால் பாதுகாப்பு செலவுகளை அதிகரிக்க நியூசிலாந்து திட்டம்

சீனாவின் ராணுவ நடவடிக்கையால் பாதுகாப்பு செலவுகளை அதிகரிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நியூசிலாந்து உள்ளது என பாதுகாப்பு துறை மந்திரி ஆண்ட்ரூ லிட்டில் ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.
4 Aug 2023 5:47 PM GMT